Prekrivač - 1
160 - 180 x 200 cm, jastuci uključeni.
Prekrivač - 2
160 - 180 x 200 cm, jastuci uključeni.
Prekrivač - 3
80 - 160 x 200 cm.
Prekrivač - 4
80 - 160 x 200 cm, jastuci uključeni
Prekrivač - 5
160 -180 x 200 cm, jastuci uključeni.
Prekrivač - 6
160 x 200 cm, jastuci uključeni.
1 2 3 4