Prekrivač - 4
80 - 160 x 200 cm, jastuci uključeni