Prekrivač - 5
160 -180 x 200 cm, jastuci uključeni.